"تک فرم"

*تولید جعبه فیوز با ظرفیت نصب 16،12،8و24 فیوز به صورت توکار و روکار

*تولید باکس مخاراتی زوجی با ظرفیت ترمینال 80،60،40،20 و 100 زوج

*تولید تابلو برق بارانی صنعتی در ابعاد 30*25 الی 100*80

*تولید تابلو برق روکار صنعتی در ابعاد 30*25 الی 100*80

*تولید تابلو برق صنعتی توکار در ابعاد 30*25 الی 60*40

*سینی کابل با ضخامت ورق 0.6 میلیمتر الی 1.25 میلیمتر و عرض 5ساتی متر الی 80 سانتی متر

*تولید نردبان کابل با ضخامت ورق 1.5 میلیمتر و عرض 10 سانتی متر الی 60 سانتی متر

*تولید معلقات سینی کابل شامل:سه راهی،زانو،تبدیل،رابط،چهارراه و ....

*امکان پذیرش سفارش محصول در ابعاد و با ضخمت های مختلف ورق

*ارسال محصول به سراسر کشور

 

 

“Tak Ferem”

Production of a fuse box with a capacity of 8,12,16 and 24 fuses Built-and-fitting*

Production box with terminal capacity 80,60,40,20 and 100 pairs*

Production of rainwater industrial switchgear in dimensions of 25*30 To 80*100*

Production of electrical switchgear in industrial sizes ranging from 25*30 To 80*100*

Production of industrial electrical switchgear in dimensions of 25*30 To 40*60*

Cable tray with sheet thickness 0.6 mm to 1.25 mm and width 5 cm to 80 cm*

Production of cable ladders with a sheet thickness of 1.5 mm and a width of 10 cm to 60 cm*

......Cable tray production includes: Tee, knee, turn, interface, crossroads and*

Possibility to accept product order in different sizes and different sheets*

Send product to nationwide*