نردبان کابل Cable ladder

نوع ورق : گالوانیزه گرم

ضخامت ورق : 1.25 mm و 1.5 mm

Sheet Type: Hot Galvanized

Sheet thickness:1.25mm and 1.5mm

در دو نوع 1خم و 2 خم

امکان تولید با عرض های متفاوت

برای مشاهده تصاویر بیشتر بر روی نردبان کابل  کلیک نمایید

Two types One Bend and Two bend

Produced with different width

To view more images click on the Cable ladder