سینی کابل Cable Tray

نوع ورق: گالوانیزه گرم

Card Type: Hot galvanized

برای مشاهده عکس و اطلاعات بیشتر بر روی سینی کابل کلیک نمایید.

For photos and more information click on the Cable Tray